Đăng nhập

Trang nhấtĐề tại hội thảoNGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2020

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2020

Thứ Ba, 22 Tháng 12 2020 12:15

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (TĐH và BKT VN) tổ chức triển khai 04 đề tài khoa học cấp Bộ và 13 đề tài khoa học cấp Cơ sở. Ngày 9-28.10.2020, Viện TĐH và BKT VN tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: Biên soạn Từ điển bách khoa hành chính Việt Nam (giai đoạn 1) (Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Phượng); Biên soạn Bách khoa toàn thư về tác gia bách khoa thư Việt Nam (Chủ nhiệm: PGS.TS. Lại Văn Hùng); Bách khoa thư nghề thủ công cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Chủ nhiệm: PGS.TS. Tạ Văn Thông); Biên soạn Từ điển thuật ngữ kinh tế tiếng Việt (Chủ nhiệm: TS. Bạch Hồng Việt). Ngày 5-6.11.2020 nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở gồm 1 đề tài cá nhân và 12 đề tài tập thể: Định nghĩa các mục từ cây nông nghiệp trong từ điển giải thích tiếng Việt (Đề tài cá nhân, ThS. Hà Thùy Dương); Số hóa ngân hàng dữ liệu ngữ cảnh tiếng Việt (Chủ nhiệm; ThS. Đặng Hoàng Hải); Biên soạn Từ điển từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo); Bách khoa thư Bảo tàng Việt Nam (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh); Xu hướng biên soạn từ điển ngành và chuyên ngành văn học ở Việt Nam (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Bỉnh); Sổ tay Thuật ngữ khoa học xã hội dành cho học sinh trung học cơ sở (phần 3) (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hải Chi); Biên soạn Từ điển bách khoa các từ gốc Pháp trong tiếng Việt về lĩnh vực thời trang (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga); Sổ tay tác phẩm phim truyện cách mạng Việt Nam 1945-1975 (Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thắng); Bách khoa thư các lễ hội tiêu biểu của một số tỉnh đồng bằng sông Hồng (Chủ nhiệm: ThS. Cung Thị Thu Hằng); Từ điển bách khoa nhân vật lịch sử thời Tây Sơn (Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thanh Phương); Khảo sát các mục từ về Kinh tế biển đảo trong Bách khoa toàn thư Britannica (Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thanh Dũng); Từ điển bách khoa Trang phục các dân tộc Việt Nam (phần 1) (Chủ nhiệm: ThS. Lại Thị Tố Quyên); Bách khoa thư về địa danh lịch sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ (phần 2) (Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Hoa Mai).

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng của các Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng như nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đạt đủ yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo thuyết minh.  04 đề tài cấp Bộ nghiệm thu đã đạt ở cấp Cơ sở, 08 đề tài cấp Cơ sở đạt loại xuất sắc và 05 đề tài đạt loại khá. Các báo cáo tổng hợp của đề tài sau khi được nghiệm thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng sẽ nộp và lưu tại Thư viện Viện TĐH và BKT VN làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu và học tập.

   BÙI THỊ TIẾN

Tin mới cùng mục

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62941739

Đọc nhiều

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu...

TỪ NGỮ CHỈ MÙI VỊ TRONG TRUYỆN KIỀU

TỪ NGỮ CHỈ MÙI VỊ TRONG TRUYỆN KIỀU

TỪ NGỮ CHỈ MÙI VỊ TRONG TRUYỆN KIỀU...

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt...

LOẠI HÌNH TỪ ĐIỂN ONLINE Ở VIỆT NAM  THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

LOẠI HÌNH TỪ ĐIỂN ONLINE Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

LOẠI HÌNH TỪ ĐIỂN ONLINE Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG...

Mục từ tiêu điểm: Giáo sư Hoàng Phê và Từ điển tiếng việt

Mục từ tiêu điểm: Giáo sư Hoàng Phê và Từ điển tiếng việt

Mục từ tiêu điểm: Giáo sư Hoàng Phê và Từ điển tiếng việt...

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2015

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2015

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết...