Đăng nhập

Trang nhấtMục lục từng sốMỤC LỤC, số 3-2014

MỤC LỤC, số 3-2014

Thứ Ba, 24 Tháng 03 2020 10:51

MỤC LỤC, số 3-2014

Cùng bạn đọc

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

ĐINH NGỌC VƯỢNG

Về một số khái niệm của Luật Biển quốc tế và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép tại vùng biển của Việt Nam

13  NGUYỄN QUANG HỒNG

Nhân một câu hỏi: Đọc là HÁ hay là HẠ?

16  DƯƠNG XUÂN QUANG

Những đặc trưng quan yếu của biến thể cú pháp câu tiếng Việt

23  TRẦN THẾ PHI

Từ ngữ và cách biểu thị cảm xúc trong tiếng Việt và tiếng Anh

28  HỮU ĐẠT

Mạng nghĩa và tính mạch lạc của văn bản nghệ thuật

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

33  PHẠM HIỂN

Ứng dụng Ngôn ngữ học ngữ liệu trong Từ điển học (tiếp theo và hết)

37  LÊ QUANG THIÊM

Đặc trưng nghĩa của thuật ngữ

41  NGUYỄN VĂN HIỆP, QUÁCH THỊ BÍCH

       THUỶ

Về những kết hợp lạ, bất ngờ trong ngôn ngữ giới trẻ hiện nay

52  HÀ QUANG NĂNG, LÊ THỊ LỆ THANH

Chức năng của từ điển chuyên ngành

62  ĐINH VĂN THIỆN

Liên tưởng, mẫu số chung của các phương thức chuyển nghĩa

69  HOÀNG TUYẾT MINH

Đề xuất tiêu chí xây dựng 523 thành ngữ so sánh ngang bằng Anh – Việt

73  NGUYỄN THỊ HUYỀN

Phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ của các từ chỉ vị trong tiếng Việt

80  MAI THỊ HẢO YẾN

Động từ nói năng “Nói” và “Bảo” trong việc biểu thị các hành động ngôn ngữ

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

85  LẠI VĂN HÙNG

Phủ biên tạp lục - Một công trình Bách khoa thư của Lê Quý Đôn.  Những trang viết về Hoàng Sa, Trường Sa

97  LẠI NGUYÊN ÂN

Một vài ý kiến về việc biên soạn Bách khoa thư Văn học

102  TẠ VĂN THÔNG

Bách khoa toàn thư trong sự phân biệt với các công trình tra cứu khác (tiếp theo và hết)

107  NGUYỄN THỊ TRUNG THUẦN

Đề xuất cấu trúc của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam theo mô hình truyền thống (tiếp theo và hết)

112  NGUYỄN THỊ VIỆT THANH

Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội thế kỉ 19

TRI THỨC BÁCH KHOA

122  NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM: Cao Xuân Hạo – Mấy cống hiến chính cho Việt ngữ học

124  PHẠM TÚ CHÂU

Những vết nám trên viên ngọc Từ hải (bản in lần thứ 6)

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

127Hội thảo KH: hướng tới xây dựng Mạng từ tiếng Việt Hội thảo về tên gọi “Hoa hậu Bò sữa” Hội thảo KH Quốc gia “Ngôn ngữ và Văn học vùng Tây Bắc” Thông báo số 1 về Hội thảo KH chuyên ngành “Việt Nam học: Những phương diện văn hoá truyền thống”

CONTENTS

To Our Readers

GENERAL ISSUES

ĐINH NGỌC VƯỢNG

On some concepts in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and China’s illegal placement of its oil rig HD-981 in Vietnam’s waters

13  NGUYỄN QUANG HỒNG

On a question: Should HÁ or HẠ be pronounced?

16  DƯƠNG XUÂN QUANG

Essential features of syntactic variants of the Vietnamese sentence

23  TRẦN THẾ PHI

Words and emotional expressions in Vietnamese and English

28  HỮU ĐẠT

Texture and coherence in literary discourse

LEXICOGRAPHIC ISSUES

33  PHẠM HIỂN

An application of corpus linguistics into lexicography (concluded)

37  LÊ QUANG THIÊM

The semantic features of terms

41  NGUYỄN VĂN HIỆP, QUÁCH THỊ BÍCH

       THUỶ

On some “abnormal” or unexpected collocations in the youth language of today

52  HÀ QUANG NĂNG, LÊ THỊ LỆ THANH

Functions of special-purpose dictionaries

62  ĐINH VĂN THIỆN

Association-denominator of semantic tranferences

69  HOÀNG TUYẾT MINH

A proposal of principles to build 532 idioms of English and Vietnamese equality comparisons

73  NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ways of metaphoric meaning transference of words denoting smells in Vietnamese

80  MAI THỊ HẢO YẾN

The performative verbs “Nói” and “Bảo” in the representation of speech acts

ENCYCLOPEDIC ISSUES

85  LẠI VĂN HÙNG

Phủ biên tạp lục – An Encyclopedic work by Lê Quý Đôn: Papers on Paracel Islands and Spratly Islands

97  LẠI NGUYÊN ÂN

Some opinions of the Literature Encyclopedia compilation

102  TẠ VĂN THÔNG

Encyclopedia in distinction from other lexicographic works (Concluded)

107  NGUYỄN THỊ TRUNG THUẦN

A suggestion of a structure of Vietnam Encyclopedia according to the traditional model (Concluded)

112  NGUYỄN THỊ VIỆT THANH

The official geographical name Thăng Long-Hà Nội in Century 19

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

122  NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

ENTRIES IN FOCUS: Cao Xuân Hạo-Contributions in Vietnamese Linguistics

124  PHẠM TÚ CHÂU

Stains on the pearl Từ Hải (6th Publication)

OTHER NEWS

Tin mới cùng mục

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62941739

Đọc nhiều

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu

Từ điển học trên đường học tập và nghiên cứu...

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI*

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI*

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI*...

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019...

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2015

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2015

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhân dịp Tết...

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 2)

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 2)

Từ điển học hệ thống: Một số thành tựu Ngôn ngữ học Nga và Xô Viết (phần 2)...