Đăng nhập

Trang nhấtHoạt động
HỘI THẢO KHOA HỌC CÁC NHÀ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ TRẺ...

TIN KHOA HỌC

Thứ Hai, 23 Tháng 03 2020 15:01
TIN KHOA HỌC 12/2014...
Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam phối hợp với công ty Nestlé Việt Nam tổ chức buổi lễ ra mắt công trình nghiên cứu công bố kết quả bổ sung phần chú giải, khẳng định quyền sở hữu trí tuệ của Nestlé đối với từ “magi” trong...
Tọa đàm khoa học “Bảng mục từ Từ điển Tuyên Quang”...
Ngày 04 tháng 3 năm 2013 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư tổng hợp các ý kiến đóng góp tại...

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62941739

Đọc nhiều

Đại hội Chi đoàn niên khóa 2013 - 2014

Đại hội Chi đoàn niên khóa 2013 - 2014

Đại hội Chi đoàn niên khóa 2013 - 2014...

Một số nhận xét bước đầu về từ điển Việt - Dân tộc

Một số nhận xét bước đầu về từ điển Việt - Dân tộc

Một số nhận xét bước đầu về từ điển Việt - Dân tộc...

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015...

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt

Tìm hiểu cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển thuật ngữ chuyên ngành Tiếng việt...

Lời mở đầu của PETIT LAROUSSE 1989

Lời mở đầu của PETIT LAROUSSE 1989

Lời mở đầu của PETIT LAROUSSE 1989...

MỤC LỤC, số 3-2014

MỤC LỤC, số 3-2014

MỤC LỤC, số 3-2014...